KUL HAKKI Nedir ?

Aşağa gitmek

KUL HAKKI Nedir ?

Mesaj  poseidon87 Bir Paz Tem. 05, 2009 8:07 pm

KUL HAKKI

Günümüzde insan haklarından çokça söz edilir. Ama bu sözler nedense uygulamaya bir türlü konulamaz. Sadece beyannamelerde, bildirilerde, makalelerde mahpus kalır.
"İnsan hakları" tabiri aslında caydırıcı bir ifade değil. Hak ve hukukun korunması sadece insanoğlunun insafına ve vicdanına bırakılmış. Belli bir müeyyidesi yok. En kötü bir ihtimalle "kınama" cezası alıyorsunuz ve yaptığınız yanınıza kâr kalıyor.
Ama, "kul hakkı" ifadesi böyle değil. Bu ifadeyle insanın başıboş bir varlık olmadığı, Allah´ın kulu, O´nun mülkü, O´nun mahluku zihinlerde iyice tesbit edilir ve nefisler, `kul hakkına tecavüzün kesinlikle cezasız kalmayacağı´ tehdidiyle karşı karşıya kalır.
Gel gör ki, bugünün madde, menfaat ve gaflet karışımı kavga ikliminde, kul olduğunu unuturlar, haliyle kul hakkını da hatırlamaz olurlar. Kul hakkının bu ilk basamağında tökezleyenler insaf, merhamet, adalet duygularını da kaybettiler. "Ben kulum" diyen insan, bunun gereğini yerine getirecektir. "Ben falan devletin raiyetiyim" dediniz mi, sizden o beldenin bütün kanunlarına harfiyen uymanız gerekir.
Alemlerin Rabbine inanan ve O´nun kulu olduğunu idrak eden bir insan da kul olarak yaşamaya mecbur.
"İmandan sonra en mühim ve en lâzım âmal-i salihadır. Salih amel ise maddî ve mânevi hukuk-u tecavüz etmemekle hukukullahı da bihakkın ifâ etmekten ibarettir."
Bir insanın padişaha karşı iki çeşit isyanı olur. Birincisi, onun zatına cephe almak, emirlerine isyan etmek. Diğeri ise, padişahın raiyetine zarar vermek. Birincisi hukukullaha, ikincisi ise kul hakkına misal.
Allah´ın kul üzerindeki en büyük hukuku: İman.
Kul, kendisini yoktan vareden Rabbine imanla mükellef. Bunu "tevhid" takip ediyor. Allah´ı bir bilmek kul üzerinde İlahi bir hak. Allah´a şirk koşmak affa girmiyor.
"Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar." (Nisa Sûresi, 48.)
Hukukullahın üç mühim şubesi: Tesbih, hamd ve tekbir. Yânı, Allah´ı noksan sıfatlardan tenzih, bütün medih?????? ve senânın ancak O´na lâyık olduğunu ilân ve O´nun sonsuz kemalinin, kulun idrak sahasına girmekten münezzeh olduğunu itiraf etmek. İlâhi san´at ve hikmetleri tefekkür etmek, nimetleri şükürle karşılamak da hukukullah cümlesinden.
KUL HAKKI NE DEMEK?
Hukuk´u ibad, yâni "kul hakkı" geniş bir mefhum. Kulun bedenine ve malına yapılan tecavüzler maddi hukuk, kalb ve ruhuna verilen zaralar ise manevi hukuk olarak değerlendirmeli.
Kulun maddi hukukuna en büyük tecavüz, öldürme olayı. İnsanın yaşama hakkına son veren, onun bu kainatla olan bütün münasebetlerini bir anda kesip atma. Kulu, Rabbine ibadetten alıkoyma. Allah´ı tesbih eden yetmiş trilyona yakın hücrenin bütün bu tesbihlerini bir kurşunla delip geçme, yahut bir bıçakla kesip atma ihaneti.
Ve insan hayatına son vermenin günümüzdeki en yaygın şekli trafik kazaları, alkol yahut acelecilik uğruna nice canlara kıyma, nice yuvaları söndürme felâketi.
HAKKIN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ OLUR MU?
"Kim bir nefsi, kısas yahut yeryüzünde fesat çıkarma sebeplerinin biri olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir." (Maide Sûresi, 32.) mealindeki âyet-i kerimin tefsiri sadedinde bir alim şu enteresan beyanda bulunur:
"Bir mâsumun hayatı, kanı, hatta umum beşer için de olsa heder olmaz. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adalette de birdir."
Yani, Allah´ın sonsuz kudretine nazaran bir insan yaratmakla bütün insanları yaratmak arasında fark olmadığı gibi, O´nun sonsuz rahmet ve adaleti noktasında da bir insanın katli ile, bütün insanların katli arasında fark yoktur.
İnsanoğlu her nasılsa, başkalarının hakkını çiğnerken o insanların Allah´ın kulu olduklarını unutuyor. "Ben Allah´ın bir kuluna zulmedersem O´nun kahrına hedef olurum" diye düşünemiyor.
Aslında bu hakikat, "herkesçe kolayca anlaşılabilmeli" diye geliyor insanın aklına. Çünkü kime sorarsak kendisini de diğer insanları da Allah´ın yarattığını söyleyecektir. Ama iş münakaşaya döküldü de nefis kalbe, hissiyat akla hakim oldu mu, artık kulluk unutuluyor, adalet unutuluyor, ahiret unutuluyor. İşte bu unutmanın kula pahalıya mal olmaması için ilahi ikazlar geliyor.
ÇİĞNENEN HAKLAR NASIL ÖDENECEK?
Bu Rahmani ikazlara tercüman olma sadedinde Allah Resulüde ümmetini defalarca değişik şekillerde ikaz etmiştir. Sadece üç örnek:
"Mazlumun bedduasınından sakınınız. Çünkü, onun duasıyla Allah arasında perde yoktur."
"Ümmetimden müflis odur ki, kıyamet günü namaz ve zekatla gelir. Ama, bu arada sövdüğü şu kimse, dövdüğü bir başka kimse dahi gelir. Bunun üzerine kendisinin hasenatından şuna verilir, buna verilir. Üzerinde haklar bitmeden kendi hasenatı tükenirse o zaman onların hatalarından alınır kendisine yüklenir. Daha sonra cehenneme atılır." (Müslim)
"Kaçmayarak, yalnız Allah´tan sevap bekleyip sabrederek, düşmana karşı durduğun halde öldürülürsen, borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cibril söyledi." (Müslim)
Bu son Hadisten çok önemli bir gerçeklik dersi alıyoruz: Şehitlik kul hakkını kaldırmıyor.
KUL HAKKINDA KURTULMA VAR MI?
Allah yolunda canını veren bir mü´min bunun büyük mükafaatını görmekle birlikte, kullara olan borçlarından kurtulamıyor. Zira kul hakkının affını Cenâb-ı Hak kula bırakmış.
Samimi tövbe eden bir müminin de geçmiş günahları affolunuyor, ama kul hakkı bu affa da girmiyor.
"Tövbekar olanlar hakkında hukukullah davası takib edilmez. Ancak hukuk-u şahsiye davası kalır." (Hak Dini Kur´an Dili)
Mesela, gıybet eden bir insan gıybet ettiği bir kimseden helallık almadıkça bu cürmün ağır cezasından kendini kurtaramaz.
KULUN HAKKINI ALLAH KORUYOR
Kuranda, ilk bakışta kul hakkı gibi görünen ve kullar arasındaki adalet esaslarını tespit eden birçok ayetlerden sonra, "işte bu Allah´ın hudududur, onu tecavüz etmeyin" mealinde İlâhi ikazlar gelir. Demek ki, kul hakkını çiğnemek, Allah´ın hududuna tecavüz olarak kabul ediliyor. Artık böyle bir cinayeti işleyen insan kime iltica edecek, kimden yardım dileyecektir.
İnsan, Allah´ın kulu olduğundan onun hukukuna riayetsizlik de İlahi azabı netice veriyor ve bu noktada hukuklar birleşiyor. Kendi parmağımızı niçin kesemez, hayatımıza niye kasdedemeyiz? Çünkü, ne beden bizim, ne de ruh. Haneyi harab etmeye de hakkımız yok, misafiri oradan çıkarmaya da. Yaparsak ne olur? Allah´ın mahlukatında O´nun rızası dışında tasarrufa kalkmış oluruz. Bu ise hem hukukullaha karşı bir isyan, hem de kul hakkını ihlal. Demek ki aynı fiil ile iki hukuka birden tecavüz ediliyor.
Allah bütün mülkün maliki. Her varlığına müstakil bir şahsiyet lûtfetmiş. Bir insana zarar vermek, onun nefsine baktığı cihetle kul hakkına tecavüz, Allah´ın eseri olması cihetiyle de hukukullaha riayetsizlik.
Allah´a kulluk yapmayan bir insan kendi nefsini cehenneme atması sebebiyle kul hakkına da en büyük bir tecavüzü yapmış oluyor.
"Hem o tarık-üs salât (namazı terkeden), kendi nefsine malik olmadığı için, kendi Malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder" Cenâb-ı Hakk´ın, asi insanları birçok ayet-i kerimesinde "zalim" olarak vasıflandırmasındaki ince sırrı bu ifadelerde yakalamak mümkün.
Kul hakkı içerisinde en büyük pay bizzat insanın nefsine düşüyor. Çünkü her hareketi, her sözü, her hali o nefse ya fayda yahut zarar veriyor. Dolayısıyle, zulmün en büyüğünü, asi insan bizzat kendi nefsine yapmış oluyor.
Bazılarıyla karşılaşırsınız; "Benim Allah´ın hiçbir kuluna bir zararım dokunmamıştır." diye övünür ve ilâve eder: "Günah işliyorsam onun sorumluluğu bana ait."
Bu insanlar kendilerinin de Allah´ın kulu olduklarından gafildirler.
avatar
poseidon87

Mesaj Sayısı : 287
Kayıt tarihi : 03/07/09
Yaş : 30
Nerden : ADANA

Kullanıcı profilini gör http://demonsofhell.roomforum.com/

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz